TF1:0 Mária Gašková rod. Kaisová, Albín Gaško, Ľudovít Loncko, Mária Loncková, Marta Kurtová rod. Chupaňová, Štefan Kurta, Tomáš Gajdoš, Cecília Gajdošová rod. Stancová, Emil Danišek, Karolína Danišková rod. Turská, Cyril Loncko, Anna Loncková, Rozália Čibenková, Volné, Agneša Rolčeková, Alojz Chasník, Helena Chasníková rod. Sopková, Anna Chasníková, Stanislav Majtaník, Emília Majtaníková rod. Rosincová, Filip Majtaník, Alojz Kopera, Emil Kotrbanec, Františka Kotrbancová rod. Streličková, Imrich Valiček, Rozália Valičková rod. Rupeková, Marcela Štafenová, Lýdia Hrušková rod. Povrazníková, Janko Holboj, Danka Holbojová, Anna Valíčková rod. Jarinová, Štefan Valíček, Rodina Čelková, Mária Čibenková, Vladimír Barčiak, Štefánia Streličková rod. Loncková, Anna Kajsová, Pavel Miklo, Štefánia Miklová rod. Jarinová, Milan Paur, Eduard Slávik, Vrndelín Pinčiar, Anna Pinčiarová rod. Tkáčiková, Žofia Pinčiarová rod. Jelenčiaková, Tomáš Pagáč, Anna Pagáčová, Michal Sventek, Rozália Sventeková rod. Valičková, Apolónia Klimová rod. Laššová, Vincent Klimo, Pavol Klimo, Neznámy, Vincent Kurta, Mária Kurtová rod. Chovancová, Vojtech Kurta, Františka Kurtová, Milan Kurta, Rodina Kubicová, Rodina Polačková, Ignác Vojtek, Dorota Vojteková rod. Lučaniková, Jozef Kubiš, Štefánia Kubišová rod. Šimková, Zuzana Pagáčová, Žofia Pagáčová, Lukáš Kapala, Alojzia Švecová, Rodina Rosincová, Štefan Straňan, Agneša Straňanová rod. Prisudová, Stanislav Blaho, Mária Bláhová rod. Čikelová, Boženka Blahová, Elena Blahová rod. Valicová, Mária Plavá, Šteafan Plavý, Neznámy, Hermína Gomolová, Ondrej Gomola, Anna Gomolavá, Michal Gomola, Viktória Chovancová, Mária Čanecká, Margita Zuščáková rod. Beňová, Pavol Zuščák, Žofia Zuščáková, Anton Pagáč, Anastázia Pagáčová rod. Slezáčková, Jozef Sventek, Alojzia Sventeková rod. Streličková, Rodina Valová, Anna Čibenková rod. Badurová, Peter Čibenka, Neznámy, Pavla Stromčeková rod. Valková, Ján Stromček, Ján Šimko, Mária Šimková rod. Vraňanová, Ondrej Šimko, Štefánie Šimková rod. Vraňanová, Pavol Cviček, Kamila Cvičková, Jozef Cviček, Rodina Kolenčiková, František Kubica, Jozefína Kubicová rod. Dunčíková, Karol Kubica, Michal Oberta, Emília Obertová, Katka Obertová, Vojtek Kubica, Katarína Kubicová, Štefan Bielik, Štefánia Bieliková rod. Šupejová, Jozefa Valicová rod. Brezaniová, František Sobol, Jozefína Sobolová, Pavol Plavý, Jozefa Plavá rod. Hazuchová, Juraj Rosinec, Ľudmila Rosincová rod. Síčová, Ondrej Kováčik, Mária Kováčiková, Jozef Kováčik, Katarína Kováčiková, Jozef Danaj, Vincka Danajová, Jaroslav Sluka, Vierka Sluková, Alojz Valíček, Margita Valíčková rod. Povrazníková, Michal Turjak, Jozefa Turjaková, Štefan Turjak, Anna Turjaková, Margita Ondáková, Slávik Ondák, Terézia Blahovcová, Valent Blahovec, Katerína Tkačiková, Katarína Ondáková, Amália Kašíková, Štefan Krkoš, Karolína Povrazníková rod. Streličková, Vincent Povrazník, Matúš Povrazník, Agneša Povrazníková rod. Brezániová, Štefan Ondák, Jarmila Ondáková rod. Chovanová, Mária Beňová, Terézia Beňová, Valér Beňo, Mária Beňová, Jozef Krkoš, Anton Krkoš, Jozef Krkoš, Bara Šimková rod. Kubanová, Jozef Loncko, Mária Loncková rod. Zabojníková, Neznámy, Augustín Šimko, Šimko, Šimko, Klára Kubová, Neznámy, Kubicová, Neznámy, Jozef Paur, Mária Paurová rod. Gavuliaková, Kamilka Šimková, Magdalena Šimková, Vojtech Golec, Štefánia Golcová rod. Valicová, Vincencia Paurová rod. Ondáková, Imrich Paur, Karol Cigánik, Anna Cigániková rod. Gomolová, Valentín Kudelka, Agneša Kudelková rod. Ondáková, Gabriel Mučka, Agneša Mučková rod. Zábojníková, Neznámy, Pavol Majtaník, Zuzana Majtaníková rod. Povrazníková, Valent Štafen, Amália Štafenová rod. Brozová, Pavel Pagáč, Štefan Pagáč, Katarína Pagačová rod. Sýčová, Karol Bohdal, Irena Bohdalová rod. Husáriková, Vojtech Bury, Anna Buryová rod. Šemľová, Žofia Lučaníková rod. Bieliková, Matúš Lučaník, Michal Mikuliak, Emíla Šimková, Alojz Šimko, Metod Loncko, Hermína Loncková rod. Gomolová, Mária Loncková, Ladislav Chovan, Irena Chovanová, Anna Tarabová rod. Otrubová, Ciril Taraba, Katarína Madejová rod. Truhliková, Ondrej Madeja, Anna Streličková rod. Galová, Imrich Strelička, Mária Valicová, Jozef Valica, Johana Valicová, Jozef Valica, Eugen Paur, Milan Beniač, Paulína Beniačová, Pavol Beniač, Anna Kraliková rod. Badurová, Katarína Badurová, Terézia Frančeková rod. Antolová, Juraj Franček, Paulína Frančeková rod. Paurová, Augustín Franček, Štefan Franček, Jozef Franček, Antónia Frančeková rod. Beniačová, František Konárik, Rodina Stránska, Jozef Valíček, Štefánia Valíčková rod. Kubicová, Štefan Valiček, Mária Valičková, Milan Krkoš, Radoslav Krkoš, Viktor Beňo, Františka Beňová rod. Gašková, Anna Gašková rod. Šupejová, Matúš Gaško, Etela Gašková rod. Vargová, Martin Gaško, Augustín Šimko, Agneša Šimková rod. Gašková, Pavol Bartek, Miriam Stacho, Brezaniová, Majtaníková, Volné, Neznámy, Neznámy, Martin Zimen, Cecíla Zimenová rod. Miklová, Štefan Miklo, Helena Miklová rod. Brozová, Oľga Vosečková rod. Beňová, Mikuláš Ferjanec, Jozefína Ferjanová rod. Brozová, Ján Turský, Anna Turská rod. Ferjancová, Martin Loncko, Jozefa Loncková rod. Paurová, Ján Paúr, Františka Paúrová, Mária Sventeková rod. Valicová, Mikuláš Sventek, Bronislav Stromček, Irena Stromčeková rod. Koperová, Karol Stromček, Alojzia Stromčeková, Daniel Stromček, Jozef Rosinec, Magdaléna Rosincová rod. Valicová, Katarína Gomolová rod. Gonščáková, Juraj Gomola, Miroslav Kurta, Rudolf Kurta, Žofia Zvardoňová, Štefan Ferjanec, Pavlína Ferjancová rod. Loncková, Hermína Rosincová rod. Mintalová, Ilona Čanigová rod. Rosincová, Pavel Rosinec, Volné, Alojz Kováčik, Marián Strelička, Vincent Strelička, Imrich Beniač, Agneša Kubicová rod. Čepcová, Terézia Turská, Vlasta Tkáčiková rod. Badurová, Juraj Tkáčik, Jozefína Tkáčiková, Mária Poliačková, Ján Poliaček, Zdenka Muránová, Hermína Sňahničanová rod. Plavá, Jozef Plavý, Jozefína Plavá rod. Badurová, Mária Šimaková, Valér Šimak, Magdaléna Šimáková, Ján Šimák, Imrich Staňo, Katarína Staňová, Imrich Slezáček, Štefánia Slezáčková, Jozef Slezáček, Božena , Jozef Turský, Jurko Pagáč, Jozef Vraňan, Anna Vraňanová rod. Prášková, Rozália Majtániková, Katarína Majtaníková, Michal Hudec, Johana Hudecová, Anton Hudec, Volné, Tomáš Koričár, Mária Koričarová rod. Ženteková, Volné, Tomáš Povrazník, Jozefa Povrazníková rod. Valicová, Tomáš Povrazník, Mária Šupejová rod. Valicová, Volné, Oľga Valíčková rod. Hudecová, František Valíček, Neznámy, Neznámy, Mikuláš Lučaník, Mária Lučaníková rod. Kudelková, Mária Cibulková rod. Fraštyová, Rodina Miklová, František Kučera, Mária Kučerová, Ján Kučera, Ľudmila Kučerová, Albína Bitušiaková, Jozef Bitušiak, Pavlína Paurová rod. Vraňanová, Jozef Paur, Jozefína Lučaníková rod. Turská, Jozef Lučaník, Margita Kúdelková rod. Chasníková, Emil Kúdelka, Johana Sventeková rod. Vojtylová, Štefan Sventek, Paulína Kubicová rod. Pučková, Pavol Kubica, Vincencia Kubicová, Albín Kubica, Milan Miklo, Jozefína Miklová rod. Filipovičová, Čvartinský, Štefan Zvardoň, Anna Zvardoňová, Ladislav Kuba, Jozefa Kubová, Neznámy, Rozália Varinčiaková rod. Poliačková, Štefan Varinčiak, Jana Halušková rod. Rechtoríková, Justína Kovalčíková, Pavol Kovalčík, Katarína Straňanová rod. Magočová, Imrich Straňan, Neznámy, Slavislav Šimko, Štefánia Šimková rod. Zábojníková, Štefan Šimko, Jozefína Šimková, Mária Pauríková, Jozef Gomola, Anna Čibenková rod. Golcová, Ignác Čibenka, Jozefína Pivková rod. Majtaníková, Alojz Pivko, Emília Holienková rod. Pivková, Jozef Holienka, Neznámy, Katarína Macangová, Peter Macanga, Hazuchová, Jaroslav Tučan, Marta Turčanová rod. Šimaková, Ondrej Šimák, Mária Šimáková, Margita Poláčková, Margita Poláčková, Peter Broz, Irena Brozová rod. Stromčeková, Martin Stromček, Karolína Stromčeková, Mária Loncková, Volné, Agneša Loncková rod. Kuricová, Štefan Loncko, Ľudovít Vojtyla, Jozefína Vojtylová, Ľudovít Majtaník, Helena Majtaníková, Anton Kubica, Pavol Valíček, Žofia Valíčková rod. Ciganíková, Jozef Valíček, Anna Valíčková rod. Vojtylová, Michal Valíček, Magdaléna Valíčková rod. Vojčináková, Pavel Pivko, Katarína Pivková rod. Brozová, Katarína Bitušiaková rod. Pivková, Agneša Kubová rod. Šurabíková, Matúš Kuba, Neznámy, Neznámy, Volné, Štefan Dunčík, Štefánia Dunčíková rod. Tkačiková, Milan Polák, Volné, Ján Lacek, Gašpar Kopera, Angela Koperová rod. Brezaniová, Jozef Husarik, Peter Kubica, Mária Kubicová rod. Turjaková, Štefan Turjak, Volné, Ján Majtánik, Františka Matániková, Vladimír Majtánik, Ján Bláha, Imrich Majtán, Jozefína Majtánová, Jaroslav Majtán, Mária Kučáková, Emil Beňo, Štefan Stanco, Antónia Stancová, Anna Klimová rod. Sloviaková, Leopold Klimo, Rodina Ďuranová, Rodina Lagiňová, Karol Valíček, Gabriela Valíčková rod. Danišková, Vincent Valíček, Alojz Šupej, Hermína Šupejová, Pavel Šupej, Paulína Šupejová, Pavol Špilák, Karolína Špiláková, , Irena Stromčeková rod. Klimová, Alojz Klimo, Anna Klimová, Štefan Klimo, Mária Buriová rod. Hajdušiková, Jozef Bury, Volné, Vicent Chasník, Františka Chasníková, Vincent Straňan, Jožka Straňanová rod. Chasníková, Viktor Miklo, Antónia Miklová, Jozefína Petráková rod. Hreusová, Ondrej Petrák, Vincent Brezáni, Žofia Brezániová rod. Harmečná, Ladislav Brezáni, Michal Brezani, Pavol Brezani, Kopera, Valéria Škereňová, Jozefína Buryová rod. Ciganiková, Matej Bury, Beňadik Brezani, Jozef Chasník, Klement Chasník, Vojtech Brezani, Mária Brezaniová, Juraj Kubica, Galeček, Antónia Miklová rod. Durišová, Jozef Miklo, Ondrej Miklo, Jozef Pokorný, Mária Ivanková rod. Štanclová, Michal Ivanka, Apolónia Brozová rod. Buryová, Jozef Broz, Neznámy, Margita Chovancová rod. Stráňanová, Ľudovít Chovanec, Jozef Straňan, Alžbeta Straňanová rod. Paurová, Rodina Paurová, Rodina Kupčáková, Agneša Lučaniková rod. Paurová, Štefan Lučan, František Vojtyla, Jozef Vojtyla, Štefánia Vojtylová, Paulína Zábojníková, Volné, Neznámy, Volné, Rodina Kuricová, Veronika Kovalčíková rod. Sedliačková, Zuzana Miklová, Johana Kubicová rod. Síčová, Beňo, Ľudovít Beňo, Rodina Labantová, Tomáš Zábojník, Jozefína Zábojníková rod. Djabliková, Majtaník, Majtaníková, Agneša Brozová rod. Miklová, Vincent Broz, Františka Valová, Mária Valová rod. Čibenková, Jozef Valo, Štefan Valo, Štefan Kotrbanec, Slávka Kotrbancová, Štefan Kubica, Katarína Kubicová, Vincent Čibenka, Albina Čibenková, Pavel Čibenka, Katarína Čibenková, Alojzia Loncková rod. Brezaniková, Filip Loncko, Elena Kováčiková rod. Loncková, Volné, Tomáš Čibenka, Jozefína Čibenková rod. Stromčeková, Štefan Ondráš, Pavol Ondráš, Terézia Brozová rod. Miklová, Michal Beňo, Jozefina Povrazníková rod. Miklová, Jozef Povrazník, Alojzia Pivková rod. Turianová, Ján Pivko, Neznámy, Paulína Slezáčková, Ladislav Šimák, Paulina Badurová, Ján Stromček, František Ondák, Ján Ondák, Vincencia Ondáková, Volné, František Tkáčik, Neznámy, Anna Cigániková, Ľubka Chasníková, Margitka Turská, Jurko Kubica, Jozefa Miklová, Ján Miklo, Kubica, Neznámy, Neznámy, Zvardoň, Neznámy, Pavel Turský, Juraj Kubica, Hermína Kubicová rod. Štafenová, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Johana Ondaková, Ján Ondák, Rodina Ďuranová, Rodina Dunčiková, Suľovská, Neznámy, Neznámy, Zuzana Pivková, Jozef Pivko, Ondrej Ondák, Františka Ondáková rod. Kubicová, Emil Chasník, Angela Chasníková rod. Streličková, Gabriela Miklová, Elek Miklo, Rodina Brozová, Neznámy, Jozef Chasník, Agneša Chasníková rod. Plavá, Vincent Bury, Jozefa Buryová rod. Vojteková, Anton Broz, Milan Broz, Ján Pagáč, Vincko Pagáč, Helena Pagáčová rod. Klimová, Ján Pagáč, Neznámy, Mária Beňová rod. Miklová, Jozef Beňo, Pavol Beňo, Prisuda, Ondrej Kubica, Pavlína Kubicová rod. Púčková, Štefánia Streličková rod. Turská, Štefan Strelička, Hermína Pagáčová, Viktor Pagáč, Angela Miklová rod. Kubicová, Juraj Miklo, Mária Husáriková rod. Ďurišová, Adam Husárik, Blažej Šimko, Michal Novosad, Irena Novosadová rod. Čibenková, Štefan Halabica, Gabriel Halabica, Štefánia Halabicová, Mária Halabicová, Ján Halabica, Štefánia Rosincová rod. Kubicová, Pavol Rosinec, Mária Rosincová rod. Smišková, Antónia Beňová rod. Čibenková, Alojz Polaček, Neznámy, Jozef Poláček, Rodina Majtánova, Ľudovít Brezani, Juraj Brezeni, Dorota Brezaniová, Štefan Majtaník, Vincent Majtaník, Štefan Portašík, Slavina Portašiková rod. Beniačová, Jozef Beniač, Igorko Beňo, Neznámy, Alojz Vojtyla, Ján Vojtyla, Rozália Vojtylová, Ondrej Šupej, Vendelín Valica, Anna Valicová, Ignác Valica, Emília Valicová, Neznámy, Neznámy, Alojz Kubica, Elena Kubicová, Anna Paurová, Matej Paur, Jozef Miklo, Štefko Miklo, Žofia Chromiaková, Jozef Chromiak, Margita Valicová rod. Chromiaková, Vincent Valica, Jozefína Hagymašiová, Pavel Hagymaši, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Michal Vojtyla, Margita Vojtylová rod. Husariková, Vincent Zábojník, Jozefa Zábojníková, Žofia Lašová rod. Plavá, Vincent Laš, Ondrej Broz, Pavlina Brozová rod. Bieliková, Ondrej Kurta, Jozefína Kurtová rod. Špalková, Ondrej Kucharčík, Františka Kucharčiková, Agneša Miklová rod. Miklová, Ivan Miklo, Filip Miklo, Jozefína Streličková rod. Valašková, Ján Strelička, Karol Vojtyla, Elena Vojtylová rod. Povrazníková, Margita Knapcová, Milan Plavý, Margita Zemanová rod. Chasníková, Otto Zeman, Štefan Kováčik, Karolína Kováčiková, Neznámy, Neznámy, Emil Šimák, František Žentek, Jozefína Čibenková, Neznámy, Františka Hudecová, Ján Hudec, Pavel Miklo, Štefánia Miklová rod. Majtániková, Miroslav Miklo, Katarína Majtániková rod. Kubicová, Mária Slezáčková rod. Šusteková, Katarína Majtániková, Matúš Vraňan, Mária Vraňanová rod. Majtániková, Rudolf Vraňan, Matúš Šimko, Vincencia Šimková rod. Tarabiaková, Imrich Zábojník, Emil Čibenka, Emil Sloviak, Neznámy, Ján Lučaník, Paulína Lučaniková, Čibenková, Rodina Sloviaková, Rodina Gašková, Ľudovít Stanco, Jozefína Streličková rod. Čibenková, Brozová, Augustín Šimák, Františka Šimáková rod. Vraňanová, Helena Vraňanová, Lukáš Vraňan, Alojzia Vraňanová, Rodina Kubicová, Štefan Čibenka, Viktória Čibenková rod. Červíková, Jozef Čibenka, Miroslav Čibenka, Mária Madejová, Matúš Madeja, Klement Madeja, Štefánia Macúrová rod. Plavá, Jaroslav Macúr, Urban Kubičin, Vincent Kubičin, Františka Kubičinová, Žofia Loncková rod. Ondrašínová, Michal Loncko, Anna Čibenková rod. Cibová, Jozef Čibenka, , Mária Kubačinová, Miroslav Šimko, Martin Šimko, Rodina Gašková, Vlasta Šimková, Eva Šimková, Terézia Slezáčková rod. Maliková, Štefan Slezáček, Rodina Bieliková, Ján Kovalčík, Neznámy, Pavol Majtan, Anna Martinková, Cecília Paurová rod. Miklová, Mária Paurová rod. Miklová, Tomáš Miklo, Ondrej Paur, Neznámy, Rodina Mičkyová, Polaček, Anna Povrazníková, Anna Pivková, Ondrej Pivko, Andrej Plavý, Alojzia Plavá rod. Majtaníková, Beniač, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Baďura, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Vincent Kubica, Lucia Kubicová rod. Stenchláková, Neznámy, Ondrej Firek, Ján Firek, Zuzana Fireková rod. Prisudová, Albín Strelička, Mária Streličková, Peter Kubica, Angela Kubicová, Cecília Zingerová rod. Zábojníková, Ladislav Zinger, Marián Kubica, Betka Kubicová, Štefan Hataljak, Mária Hataljaková, Agáta Hataljaková, Rozália Hataljaková, Jozef Hataljak, Neznámy, Jozef Kopera, Mária Koperová rod. Vojtylová, Martin Hazala, Koperová, Jozefína Cibulková rod. Zingerová, Baltazár Cibulka, Ondrej Cibulka, Bereš, Ján Konárik, Volne, Čibenková, , Neznámy, Neznámy, Volné, Matúš Kováč, Irena Kováčová rod. Kozačková, Jakub Vojčinák, Mária Vojčináková, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Tomáš Tkáčik, Vojtech Kovalčík, Pavol Pivko, Margita Pivková rod. Banovčinová, Volné, Neznámy, Neznámy, Agneša Stancová, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Andrej Kopera, Neznámy, Klimová, Martin Hudec, Volné, Volné, Kučera, Neznámy, Katarína Šimáková, Gašper Šimák, Rudo Kaspar, Jozef Paurík, Paulína Pauríková rod. Tkáčiková, Ľudovít Šimák, Rodina Kubicová, Pavlína Turská rod. Danišková, Ignác Turský, Vincencia Gonosová rod. Turská, Ján Gonos, Anton Straňan, Vincencia Straňanová rod. Kubičinová, Valéria Straňanová rod. Filipová, Anna Šuteková rod. Loncková, Mikuláš Šutek, František Balát, Žofia Balátová, Pavel Ďurana, Albína Ďuranová rod. Valičková, Katarína Ďuranová rod. Brezaniová, Antónia Cigániková rod. Konáriková, Ľudovít Cigánik, Ľudovít Cigánik, Vladimír Cigánik, Štefan Gaško, Anna Gašková rod. Kavecká, Jozefa Brozová rod. Ondáková, Vincent Broz, Milan Kovalčik, Františka Kovalčiková rod. Ondáková, Jozef Majtánik, Paulína Majtániková rod. Miklová, Cilka Chasníková rod. Brozová, Karol Chasník, Pavlína Chovancová rod. Majtaníková, Tomáš Chovanec, Anton Miklo, Anton Miklo, Františka Beniačová rod. Čibenková, Štefan Beniač, Kamila Vojtylová rod. Miklová, Štefan Valica, Agneša Valicová, Rodina Zúberová, Peter Zuber, Františka Kováčiková, Robert Prisuda, Juliana Prisudová rod. Chovanová, Kamil Šustek, Štefánia Šusteková rod. Kolenčiková, Irena Gonščaková rod. Vojtylová, Lukáš Gonščák, Mária Vojtylová rod. Turská, Štefan Vojtyla, Ignác Kovalčík, Štefánia Kovalčíková, Ján Franček, Klement Hudec, Mária Hudecová, Václav Bugrová, Marta Bugrová, Irena Hodasová rod. Turianová, Tomáš Hodás, Rodina Kyselová, Anton Valient, Anna Valientová, Kubová, Milan Kuba, Anton Záčik, Jozefa Záčiková, Vincent Žentek, Justína Ženteková, Františka Turská, Alexej Turský, Pavol Broz, Žofia Brozová rod. Brozová, Tomáš Broz, Anna Brozová rod. Krkošková, Anna Gomoľová rod. Cisáriková, Štefan Gomoľa, Gustáv Kubiš, Antónia Kubišová rod. Paurová, Pavol Gomoľa, Oľga Gomoľová, Emanuel Brezáni, Viliam Kuric, Vlasta Kuricová rod. Múčková, František Kuric, Helena Klimová rod. Lučaniková, Ján Klimo, Albína Kubicová rod. Suchá, Albín Kubica, Jaroslav Rác, Vilma Rácová, Vojtech Štrkáč, Vladimír Paur, Drahoslava Paurová rod. Kadurová, Vincent Tkáčik, Agneša Tkáčiková rod. Lašová, Štefan Husárik, Pavel Chasník, Agneša Chasníková rod. Valicová, Slavomír Paur, Hermína Paurová rod. Blahovcová, Šimko, Rodina Chalupianová, Štefan Ďurana, Terézia Ďuranová rod. Brozová, Ján Husárik, Gabriel Čanecký, Erantiška Čanecká rod. Kajsová, Volné, Rodina Cigániková, Irena Čanecká rod. Kajsová, Vincent Čanecký, Peter Paur, Irma Paurová, Gizela Paurová, Štefan Rumančík, Štefánia Rumančíková rod. Potočiarová, Volné, Štefánia Straňanová rod. Chasníková, František Straňan, Imrich Krkoš, Mária Krkošová rod. Slýšková, Mária Čanecká, Jozef Čanecký, Miroslav Beňo, Oľga Beňová rod. Čanecká, Štefan Balát, Margita Balátová rod. Kubicová, Alexander Gaško, Paulína Gašková rod. Kovačíková, Jozef Polák, Agneša Poláková rod. Dunčíková, Jozef Kubica, Karolína Kubicová rod. Valíčková, Viliam Ďurana, Vladimír Ďurana, Alojzia Valová rod. Ďuranová, Valent Valo, Vladimír Turský, Jozefa Turská, Ján Kajs, Jozefa Kajsová, Anna Konáriková rod. Paurová, Ondrej Konárik, Ľudovít Šimko, Alojzia Šimková rod. Vojtylová, Agáta Vojtylová rod. Vojčináková, František Vojtyla, Marta Miklová rod. Miklová, Janka Miklová, Pavol Miklo, Peter Brezáni, Anna Brezániová, Karolína Valová rod. Vojtylová, Alojz Valo, Hermína Machynová rod. Gašincová, Ján Machyna, Viliam Danaj, Anna Danajová rod. Chasníková, Magdaléna Tursaká rod. Plavá, Peter Turský, Juraj Kubica, Anna Kubicová rod. Streličková, Štefan Strelička, Anna Streličková rod. Turčanová, Eliáš Paúr, Jozefa Paúrová rod. Konáriková, Justín Beňo, Pavlína Beňová rod. Chasníková, Volné, Volné, Volné, Neznámy, Paúrová, Volné, Volné, Volné, Neznámy, Neznámy, Volné, Neznámy, Volné, Neznámy, Jozef Kuchar, Albín Rosinec, Jozef Vojtyla, Oľga Vojtylová rod. Tkáčiková, Ondrej Mičky, Anna Mičkyová, Milan Mičky, Emil Pivko, Štefánia Pivková rod. Strelíčková, Tomáš Laš, Anna Kovalčíková, Neznámy, Michal Chasník, Paulina Chasníková rod. Gašková, Anna Miklová, Volné, Neznámy, Leonard Tvrdý, Cecília Tvrdá rod. Špiláková, Antónia Špiláková rod. Miklová, Magdaléna Špiláková rod. Vojtylová, Juraj Špilák, Ľudevít Plavý, Cecília Plavá rod. Králiková, Klement Chasník, Chasníková Mária, Volné, Helena Tkáčiková, Alexander Plavý, Jozefa Plavá rod. Kubičinová, Fusková, Volné, Volné, Volné, Volné, Neznámy, Miklo, Johana Zimenová rod. Kubicová, Juraj Zimen, Štefan Beňo, Mária Beňová rod. Zuščáková, Karol Valica, Karol Valica, Alžbeta Paurová, Antónia Loncková rod. Brezovská, Štefan Loncko, Margita Ženteková rod. Buryová, Ondrej Žentek, Neznámy, Neznámy, , Ferko Vraňan, Neznámy, Volné, Cecília Zimenová, Anton Strelička, Jozefina Streličková rod. Sventeková, Volné, Neznámy, Matúš Gaško, Žofia Gašková, Anton Gaško, Alžbeta Beňová rod. Gašková, Volné, Mikuláš Beňo, Ján Gaško, Františka Gašková rod. Plavá, Ján Lištiak, Rodina Mičkyová, Rodina Majtániková, Neznámy, Rodina Kubová, Volné, Neznámy, Neznámy, Neznámy, Agneša Bitušiaková, Mikuláš Bitušiak, Neznámy, Štefan Brník, Koloman Ďurana, Jarmila Kolomanová rod. Brníková, Miloš Trnka, Ruženka Ferjancová, Neznámy, Anna Martinková, Ladislav Kubica, Margita Kubicová rod. Lučaniková, Volné, Neznámy, Jozef Turský, Štefan Majtan, Sventeková, Zuzana Milková, Neznámy, Mária Valicová, Ján Valica, Neznámy, Pavel Kovalčík, Žofia Šimková rod. Brozová, Žofia Tokárová, Žofia Tokárová, Alojz Tokár, Alojz Tokár, Albín Šimák, Ignác Valíček, Slávik Valíček, Peter Majtaník, Alojzia Majtaniková rod. Gašková, Volné, Volné, Volné, Eva Mičkyová, Anton Mičky, Irena Stancová rod. Kovačová, Ľudovít Stanco, Peter Povrazník, Františka Povrazníková rod. Čibenková, Ondrej Majtan, Cecília Majtanová rod. Kučerová, Milada Majtanová, Ján Votyla, Irena Vojtylová rod. Zemjaková, Madeja, Terézia Ondrášová rod. Gonščáková, Pavol Šimko, Amalia Šimková rod. Konariková, Julie Troglerová rod. Šimková, Gonštiaková, Neznámy, František Paur, Volné, Cecília Valicová rod. Rosincová, Zuzana Rosincová, Matúš Rosinec, Ján Čanecký, Jozefína Čanecká, Ján Sventek, Mária Sventeková, Justína Povrazníková rod. Beňová, Šteffan Povrazník, Margita Rosincová rod. Kvašňovská, Mikuláš Rosinec, Filip Síč, Leopold Paur, Viktória Paurová, Pavol Ondák, Agneša Ondáková, Jozef Ondák, Antonia Pauriková rod. Plavá, Martin Husárik, Jozefína Husáriková, Štefan Straňan, Antónia Kudelková rod. Loncková, Petrik Loncko, Štefan Miklo, Daniel Baláž, Marta Balážová, Zuzka Paúrová, Kamila Paúrová, Vladimír Baláž, Volné, Anna Majtánová rod. Majtánikova, Emil Majtaník, Rozália Majtaníková rod. Pagáčová, Klementína Brosová rod. Machynová, Štefan Bros, Janko Miklo, Janka Hylová, Agneša Miklová, Matúš Miklo, Mária Miklová, Ľudovít Bros, Jozef Bros, Katarína Brosová, František Stromček, Janka Stromčeková, Mária Paúrová, Emil Paúr, Mirko Paúr, Miroslav Pagáč, Tomáš Šimko, Anna Chovanová rod. Štafenová, Ján Paur, Pavlína Paurová rod. Chovanová, Štefan Kolenčík, Karolína Tkáčiková, Volné, Volné, Pavla Poliačková, Martin Husárik, Anna Husáriková rod. Miklová, Mária Kubicová, Ján Kubica, Anton Kubica, Anna Kubicová, Otília Ďuranová, Vincent Ďurana, Katarína Čibenková rod. Petráková, Martin Majtaník, Mária Majtániková rod. Vojtylová, Ondrej Turský, Štefka Turská, Ondrej Turský, Žofka Turská, Pavol Lipták, Juraj Pagáč, Jozefína Pagáčová rod. Straňanová, Františka Lučaniková, Martin Lučaník, Rodina Paurová, Ľudovít Hazucha, Zuzana Hazuchová, Volné, Volné, Vincencia Turská rod. Husariková, Marian Turský, Žofia Plavá rod. Pagačová, Pavol Plavý, Pavol Čibenka, Johana Čibenková rod. Brozová, Filip Pivko, Filip Pivko, František Chodelka, František Chodelka, Vincencia Chodelková rod. Streličková, Vincencia Chodelková rod. Streličková, Pamatník, Štefan Šarišský, Ľudmila Brhelová rod. Šutiaková, Ľudmila Brhelová rod. Šutiaková, Ján Vraňan, Anna Vraňanová, Anton Vojtyla, Alena Vojtylová, Jozef Calika, Mária Caliková rod. Donovalová, Rodina Šimková, Juraj Valo, Michal Hejbal, Jozef Povrazník, Jaroslava Povrazníková, Milan Straňan, Anna Straňanová rod. Turská, Rodina Kotrbancová, Milan Šutek, Anna Straňanová, Štefan Tkáčik, Paulína Tkáčiková rod. Streličková, Juraj Šupej, Cyril Straňan, Anna Straňanová rod. Valicová, Valéria Chasníková, Ondrej Chasník, Valér Šupej, Mária Šupejová, Ferdinand Šimko, Ján Jantulík, Emília Jantulíková rod. Šimková, Anna Matušíková, Rudolf Bitušiak, František Beňo, Alexej Zimen, Vincencia Zimenová, Miloš Hradský, Darina Hradská, Ján Golec, Štefánia Golcová, Volné, Anton Belaník, Peter Valica, Paulína Valicová rod. Majtánová, Rodina Milová, Krištof Pavelka, Oľga Pavelková, Milan Gomola, Janka Gomolová rod. Miklová, Ján Fürberger, Anna Fürbergerová rod. Bitušiaková, Ján Miklo, Stanislava Miklová rod. Valicová, Vincent Lučaník, Štefánia Lučaníková rod. Brózová, Milan Gaško, Vladimír Gaško, Vincent Šimko, Františka Šimková rod. Kováčiková, Peter Bury, František Poliaček, Milan Šimák, Anna Šimáková rod. Moškuriaková, Jozef Blahovec, Anna Blahovcová rod. Kovaľčiková, Štefánia Turská rod. Hazuchová, Ivan Turský, Jozef Lučaník, Štefánia Lučaniková rod. Valicová, Rodina Hodasová, František Beniač, Božena Beniačová rod. Valičková, Ján Brózová, Alžbeta Brózová, Neznámy, František Paur, Emília Paurová, Benedikt Turský, Mária Turská rod. Kubicová, Anton Rosinec, Oľga Rosincová, Štefan Kufa, Jolana Kufová, Rodina Streličková, Emanuel Šupej, Anastázia Šimková rod. Cigániková, Tomáš Šimko, Vincent Vraňan, Justína Vraňanová rod. Studená, Jaroslava Majtaniková, Jozef Majtanik, Mária Chovancová, Pavol Chovanec, Štefan Valíček, Anna Valíčková rod. Frančeková, Miroslav Loncko, Loncková, Anton Paur, Mária Paurová, Ľudovít Paur, Božena Paurová rod. Hudecová, Anna Pivková, Alfonz Pivko, Rodina Smiešková, Rodina Kubicová, František Chovan, Marta Chovanová, Emil Choban, Pavol Vojtek, Božena Vojteková rod. Putková, Štefánia Buryová rod. Petráková, Matúš Bury, Ľudovít Bury, Mária Buryová rod. Kaperová, Alojz Madeja, Irena Madejová rod. Pivková, František Brezani, Margita Brezaniová rod. Kubicová, Emil Bitušiak, Ľudmila Bitušiaková rod. Miklová, Anna Madejová rod. Frolová, Vincent Madeja, František Laš, Anna Šupejová, Emil Šupej, Štefánia Gašková rod. Ďuranová, Jozef Gaško, Pavel Valíček, Rodina Síčová, Jiřina Pauríková, Anna Pauríková, Agneša Pauríková, Imrich Paurík, Augustín Graf, Emíla Grafová rod. Gašková, Vladimír Jánoš, Lýdia Jánošová, Adriana Jánošová, Jožko Jánoš, Pavol Valíček, Jozefína Valíčková rod. Sobolová, Jozef Miklo, Anna Miklová rod. Gašková, Ľudovít Miklo, Kamil Gaško, Juraj Gaško, Karol Čibenka, Antónia Čibenková rod. Majtaniková, Štefánia Sventeková rod. Rosincová, Ignác Sventek, Rodina Milová, Karol Portašík, Ladislav Bury, Jozefa Buryová rod. Stancová, Jozef Plavý, Františka Plavá rod. Malíková, Agneša Pagáčová rod. Majtaniková, František Pagáč, Ján Valíček, Helena Valíčková, Ján Valíček, Milan Paur, Oľga Paurová rod. Valicová, Miloš Štaffen, Anton Paur, Emíla Paurová rod. Trpišová, Dominik Valíček, Michal Valíček, Rozália Vojtylová, Gašpar Vojtyla, Pavel Chasník, Hermína Chasníková, Vincencia Lučaniková rod. Sventeková, Pavol Lučaník, Helena Loncková rod. Miklová, Štefan Loncko, Roman Majtán, Štefan Majtán, Ján Šimák, Klara Šimáková rod. Gerátová, Alojz Husárik, Karolína Husáriková rod. Brezaniová, Ladislav Kučera, Margita Kučerová rod. Majtánová, Ladislav Kučera, Ján Zuščák, Antónia Zuščáková rod. Lašová, Roman Zuščák, Johana Kubicová rod. Streličková, Ján Kubica, Monika Štafenová, Ivan Štafen, Ivan Štafen, Karol Stromček, Jarmila Stromčeková rod. Klimová, Kamil Šimko, Oľga Šimková rod. Vraňanová, Emília Brozová rod. Žiaková, Cyril Broz, Štefan Tarabiak, Ján Valo, Ján Valo, Paulína Valová rod. Magočová, Filip Čibenka, Irena Čibenková rod. Vraňanová, Peter Sventek, Oľga Sventeková rod. Balatová, Pavlina Balatová rod. Drabiková, Anton Valo, Viktor Valo, Gizela Valová rod. Majtaniková, Klement Miklo, Františka Milklová rod. Kolenčiková, Milan Pagáč, Vlasta Pagáčová rod. Kuricová, Andrejka Prostredná, Mirko Firek, Dominika Gabčová, Petrík Hruška, Neznámy, Jurko Kovalčík, Števko Pagáč, Janka Šimková, Neznámy, Tomaško Rosinec, Veronika Solčanská, Dominika Majtaniková, Mirko Nikolaj, Monika Hodásová, Kristián Čibenka, Justin Paurik, Rudolf Kufa, , Dominik Krkoš, Dominik Krkoš, rodina Sventekova, Jakub Valíček, Ján Chasník, Alojz Paur, Alojz Paur, Kamil Hudec, Ján Krkoš, Ján Krkoš, rodina Valíčková, Helena Kubišová, Eugen ml. Paur, Ľudovít Štrkáč, Eva Rácová, Alexander Rác, Štefan Rác, rodina Bitušiakova , Jaroslav Strelička, Vladislav Milo, , Ján Danaj, Ján Danaj, , , Klement Valiček, , Daniel Zahradník, , , , , , Tomáš Vojtyla, Anton Halabica, Anton Halabica, Jozef Macko, Emil Gomola, Ivan Štaffen, Ivan Štaffen, Gabriela Loncková rod. Bíleková, Milan Rosinec, Ľubomír Lučaník, Helena Rosincová rod. Prášková, Helena Rosincová rod. Prášková, Alojz Sventek, Filip Zuščák, Milan Vojtyla , Vladimír Majtánik, Štefan Bitušiak, Jozef Chasník, Klement Kavecký, Rudolf Valíček, Ludvik Valíček, Miroslav Chasník , Jozefa Poláčková rod. Lučaníková, Jozef Síč rod. Síč, Vladimír Singer rod. Singer, Marta Salajová rod. Husáriková, Štefan Milúch rod. Milúch, Pamatník, Marián Šimko, Miroslav Husárik, Anna Sventeková rod. Frančáková, Magdaléna Frančeková rod. Lacková, Ján Valica rod. Valica, Ivan Vraňan, Františka Sloviaková, , Anna Drličková rod. Kučaková, , Vladimír Miklo, Peter Madeja, Dušan Vlčko, Marek Vraňan, Pamatník, Pavol Portašík, Otília Hurková rod. Paurová, Ján Mičky, Jozef Surma, Jana Hodasová rod. Frančeková, Vincent Husárik, Jana Belčíková rod. Husáriková, Jozefa Kavecká rod. Čanecká, Viliam Poliaček, Anton Majtánik, Stanislav Špalek , Anton Šutek, Vladimír Čibenka, Jozef Badura, Michal Blaha, Kamil Stanco, Jozefína Vlčková rod. Pagáčová, Kamil Beňo, Agneša Beňová rod. Šupejová, Mária Streličková rod. Ďurčanová, Melánia Brosová rod. Michalovičová, Rozália Valicová rod. Čibenková, Rozália Valicová rod. Čibenková, Jozef Valo rod. Valo, Andrea Madejová rod. Floreková, , Mikuláš Zuščák, Koloman Maršala , Jozef Cigánik, Františka Blahovcová rod. Husáriková, Karol Valica, Pamatník, Tomáš Danaj, Ladislav Valíček, Alžbeta Badurová, Jaroslav Paurík, Ján Valo, Filip Bury, , Slavo Firek, Ladislav Čvartinský, Emília Tarabiaková rod. Jantošovičová, Ľubomír Baláž, Jozef Straňan, Jozef Sventek, Františka Zábojníková rod. Portašíková, Eva Valíčková rod. Magočová, Vincent Bačinský, Miroslav Badura, Miroslav Kotrbanec,  Pamatník, Miroslav Broz, Oľga Čížiková rod. Šusteková, Adam Fencík, Jaroslav Kučera , Richard Rác, Jozef Bartko, Danka Cvičeková rod. Čibenková, Mária Lašová rod. Bukovinská, Pavlína Čibenková rod. Šemlová, Libor Zuber, Mária Matejíková rod. Buryová, František Sventek, Ľudmila Kusáková rod. Balážová, Miroslav Majtán , Erika Turská, Marta Štaffenová rod. Kotrbancová, Dušan Miklo, Františka Šupejová rod. Chasníková, Július Grňa, Koloman Miklo, Koloman Miklo, Juraj Hrstka, Anna Cibulková rod. Šemľová, Milan Turský, Ladislav Šemla, Eva Šemľová rod. Marčanová, Pavel Šemľa, Miroslav Valo, Helena Barteková rod. Šimková, Anna Stancová rod. Kovalčíková, Anna Brezániová rod. Lehotská, Miroslav Šotník rod. Šotník, Mária Šimková rod. Vraňanová, Anna Cibulková rod. Cibulková, Ján Loncko, Jozefa Haščíková rod. Cibulková, Mária Mikundová rod. Cibulková, Vincent Čanecký, Peter Čanecký , Terézia Paurová rod. Kubišová, Anna Šupejová rod. Valová, František Petrák, Ján Polák, Mária Zimenová rod. Krajčiová, Emil Kuric, Peter Buš, Štefan Filo, Vincencia Čibenková rod. Čibenková, Iveta Obertová rod. Obertová, Kamil Miklo, Anton Broz, Stanislav Ďurana, Miroslav Tereštik, Karolína Vraňanová, Alojz Remšík, Ján Murár , Helena Ondáková rod. Kováčová, Peter Brezáni, Alena Povrazníková rod. Majdiaková, Anna Majtaníková rod. Poliačková, Václav Čelko, Štefan Závodník, Kamil Strelička, Tibor Martinka, Elena Hanáková rod. Paurová, Rudolf Stromček, Helena Brezániová, Karolína Stancová rod. Miklová, Mária Šimáková rod. Tkáčiková, František Labuda, Jozefa Pauriková rod. Kovalčíková, Milan Gomola, Ján Tokár, Ján Tokár, František Čibenka, Rudolf Kuba, Dalibor Rác, Jozefa Kubicová rod. Vraňanová, Miriam Furajtárová rod. Pauriková, Slávko Tkáčik, Ján Ondák, Klement Kubica, Marta Kubicová rod. Šimková, Rozália Kováčiková rod. Magočová, Vincencia Konáriková rod. Valičková, Margita Šimková, Janka Milová, Mária Maršalová rod. Erhardtová, , Margita Hodásová rod. Streličková, Mária Miklová rod. Pirošiková, Mária Miklová rod. Pirošiková, Štefan Chovan, Ľubomíra Milová rod. Beňová, Gertrúda Rudenková, Paulína Chalupianová rod. Špiláková, Anna Čibenková rod. Čibenková, Štefan Bury, Vincent Štaffen , Marta Lingešová rod. Mičkyová, Alojzia Chasníková rod. Brezániová, Peter Chasník, Jozef Mičky, Pavol Heinrich, Emília Rácová, Blažej Kubica, Alojzia Šimáková, Mária Šimáková, Ján Strelička, Vladimír Mičík, Margita Beňová rod. Vraňanová, Cyril Filipovič, Miroslav Mihaliak, Jozefína Čibenková rod. Sedliaková, Milan Kucharčík , Miroslava Valičková rod. Reváková, Anna Valíčková rod. Matisová, Mikuláš Strelička, Timotej Remšík, Mária Štaffenová rod. Gašpieriková, Elena Loncová rod. Lučaníková, Paulína Badurová rod. Kubičinová, Jozefa Paúrová rod. Labudová, Jozefa Paúrová rod. Labudová, Vlasta Brezániová, Milan Oravčík, Jozef Cibulka, Ján Blahovec, Peter Plavý, Irena Danajová rod. Miklová, Albín Kubica, Vladimír Vojtyla, Ladislav Portašík, Helena Lučaníková, Miroslav Valíček, Marika Svrčková rod. Svrčková, Ján Paurík, Cecília Brozová rod. Klimová, Anna Hudecová rod. Pirohová, Miroslav Turský, Štefan Ďurana, Martin Povrazník, Božena Balážová rod. Kotrlíková, Kamila Krajčiová rod. Hudecová, Jozefína Šimáková rod. Badurová, Štefánia Husáriková rod. Kudelková, Vincencia Miklová rod. Hriňová, Jozefa Sventeková rod. Beňová, Peter Vojtyla, Anna Vojtylová rod. Šemľová, Ján Laš, Marta Liptáková rod. Turská, Františka Krkošová rod. Mangová, Františka Krkošová rod. Mangová, Jozefína Valičková rod. Ballayová, Vlasta Antalová rod. Kyselová, Emília Gašková rod. Beniačová, Lukáš Vojtyla, Jaroslav Danaj, Zuzana Valkovičová rod. Ďurneková, František Syrovec, Anton Povrazník, Viliam Lučaník, Milan Šupej, Milan Šupej, Kamil Sventek, Pavol Kučera, Ján Konárik, Jozef Strkáč, Terézia Šuteková rod. Vojteková, Anna Zingerová rod. Zingerová, Anton Ondák, , Alojz Vojtyla, Vlasta Majtánová rod. Brezániová, Helena Skladányiová rod. Nebusová, Anton Kubica, Veronika Kubicová rod. Bobčíková, Vladimír Loncko, Emília Kufová rod. Valíčková, Rastislav Chovan, Ján Pechočiak, Ján Straňan, Jozef Ďurnek, Milan Vraňan, Anna Lojková rod. Chalupková, Štefánia Cígerová rod. Čibenková, Božena Remšíková rod. Smižanská, , Anna Bušová rod. Golhová, Rozália Syrovcová rod. Špiláková, , Stela Pivková rod. Štaffenová, Mária Jurčová rod. Vojtylová, Mária Kolenčíková rod. Šuteková, Sidónia Pechočiaková rod. Kapalová, Anna Vraňanová rod. Šutaríková, Nina Rosincová, Anna Vojtylová rod. Klimová, Anna Valicová rod. Ondáková, Milan Plavý, Pavlina Kašparová rod. Šimáková, Katarína Oravčíková rod. Gonščáková, Miroslav Paur, Richard Gomola, Ivan Pagáč, Mikuláš Sventek, Ľudovít Stromček , Juraj Laš, Irena Valíčková rod. Povrazníková, František Miklo, Ján Kuba, Viera Miklová rod. Haviarová, Milan Valo, Vladimír Síč, Milan Kubica, Ladislav Ondák, Anna Paurová rod. Brhelová, Anna Paurová rod. Brhelová, , Dušan Krajčí, Mária Janíková rod. Hudecová, Štefánia Tokárová rod. Repkovská, Štefánia Tokárová rod. Repkovská, Zdenka Mališová rod. Labudová, Vincent Sventek, Anna Sventeková rod. Gonosová, Helena Bitušiaková rod. Husárová
Zatvoriť